Strategische Heroriëntatie

Ivar Samrén en Bosse Sandqvist 2 leden Bijenkorf directie in 1978

1975 was een belangrijk jaar voor de Bijenkorf. In Arnhem werd het vijfde filiaal feestelijk geopend, in Woerden bereikte een nieuw distributiecentrum zijn voltooiing en de plannen voor alweer een nieuw filiaal in Utrecht begonnen vaste vormen aan te nemen. Maar al snel kwam een projectteam, onder leiding van John van Nuenen, tot de conclusie dat een nieuw filiaal op die plek niet voldoende rendement zou opleveren. Al te veel productgroepen van het warenhuis toonden een negatief rendement. Eigenlijk moest worden vastgesteld dat de huidige formule niet meer werkte. Of zoals marketing/inkoopdirecteur Bose Sandqvist het verwoordde: 'De huidige Bijenkorf is een versleten zaak.'

"The marketplace for good looking and good living" werd de nieuwe strategie van de Bijenkorf vanaf 1978.

De organisatie zou gedurende vele jaren ingrijpende veranderingen moeten ondergaan zowel in functie inhoud als managementstijl. Deze periode kreeg de naam Strategische Heroriëntatie, en betekende een fundamentele bezinning op de commerciële koers van het bedrijf, gevolgd door het intensieve besluitvormingsproces naar een even grondige winkel vernieuwing en tenslotte de implementatie daarvan en werd spoedig opgevolgd door evaluaties met bijsturingen en perfectioneringen onder de naam Herstelplan.

De Strategische Heroriëntatie is een cruciale fase geweest in het bestaan van de Bijenkorf, omdat het een ongekend ingrijpend veranderingsproces is geweest, dat de ondergang van het bedrijf heeft kunnen voorkomen. Maar ook cruciaal omdat de Strategische Heroriëntatie heel veel van de medewerkers heeft geëist, maar daarmee wel tot een hernieuwd zelfbewustzijn en vertrouwen in de toekomst heeft geleid.

Een pagina uit Bijblad van november 1978.

Strategische Herorientatie advies van de Bijenkorf Ondernemingsraad in september 1978. Een pagina uit Bijenkorf van september 1978.