Partimers in de Bijenkorf

Partime instructie bij de start van het instituut partimers in 1952, uit particulier bezit.

In 1952 deed zich op personeelsgebied een nieuwe ontwikkeling voor. Door het Research Bureau werden verschillende rapportages gemaakt die binnen de directie werden geëvalueerd. Een van die rapportages betrof de gedurende her jaar sterk wisselende omzetten per uur van de dag en weken van de maand. Immers de belangrijkste omzetperioden vielen in de tweede helft van het jaar, en dan vooral in november en december. Dat was aanleiding voor de directie om een speciaal beleid te ontwikkelen voor de inzet van parttimers. Op basis van de omzetten per dag en per uur kon worden vastgesteld hoe groot de personeelsbehoefte per afdeling was. Onder de titel Parttime-instituut verscheen er op 6 december 1952 een rapport over alle aspecten van het fenomeen parttimer.

De nieuwe parttimers werden ingezet op drukke momenten, in vakantieperiodes, bij ziektes van vaste medewerkers en bij plotselinge vacatures. Zij kregen een contract voor een halfjaar en konden per dag voor enkele uren worden opgeroepen.

Onder de titel Parttime-instituut verscheen er op 6 december 1952 een rapport over alle aspecten van het fenomeen parttimer.

De directie hechte er ook aan dat haar medewerkers regelmatig konden recreëren. Daartoe bood de Raad van Beheer in 1950, bij het veertigjarig jubileum van Alfred Goudsmit en het tachtigjarig bestaan van de Bijenkorf, aan het voltallige personeel het huis 'De Plassen' aan. Na een grondige renovatie werd het huis vanaf 15 december 1950 gebruikt als vakantieoord voor alle medewerkers. Iedereen, ongeacht rang of stand, kon er gebruik van maken. Vele Bijenkorvers bewaren de beste herinneringen aan dit fraaie vakantieoord in Vinkeveen. In een brochure Draaideur naar een beste baan, bedoeld voor het werven van nieuwe medewerkers, werd onder meer deze bijzondere voorziening als aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde genoemd.

Dat het personeel werd beschouwd als één grote familie kwam ook tot uiting in de oprichting van de club Zilver-Bij. Ieder jaar in september werden de zilveren bijen, medewerkers die 25 jaar of meer in dienst waren, op een gezamenlijke lunch getrakteerd. Dat waren er in 1956 al 500 geworden en omdat er geen restaurants te vinden waren die een dergelijk groot gezelschap konden bedienen, werd er twee dagen voor uitgetrokken.


Personeelsfolder het huis De Plassen in Vinkeveen uit 1956


Personeelsinstructie uit 1953