De eerste medezeggeschap

Beschouwing over medezeggenschap uit 1947 van Frits Isaac.

Al op 29 oktober 1947 verscheen de eerste nota met betrekking tot een mogelijke medezeggenschapsstructuur in de Bijenkorf. De ideeën hierover waren onder meer gebaseerd op het boek Problemen der Democratie van prof. mr. W. Bongers. Vooral Frits Isaac was buitengewoon geïnteresseerd in dit onderwerp, al wist hij dat er bij de medewerkers nog weinig belangstelling voor bestond. Maar bij de leiding groeide de behoefte om een personeelsvertegenwoordiging in te schakelen bij vraagstukken van economische en strategische aard. Natuurlijk was er via de normale hiërarchie zeker een goed contact met de organisatie, maar een echte bottom-up structuur bestond er nog niet.

Al op 29 oktober 1947 verscheen de eerste nota met betrekking tot een mogelijke medezeggenschapsstructuur in de Bijenkorf.

Voorwaarden voor het succesvol organiseren van een dergelijke vertegenwoordiging waren naar de mening van de directie, bij monde van Frits Isaac: de leiding moet duidelijk de – ernstig gemeende – beweegredenen kennen en ondersteunen, en de beweegredenen moeten fundamenteel zijn en niet van bijkomende aard.

Er bestonden al voorbeelden uit andere landen hoe zo'n personeelsraad er uit zou moeten zien, zoals de Joint Production Committees uit Engeland bijvoorbeeld. Gedacht werd aan kernleden vanuit ieder filiaal, waarmee een vertrouwenscomité gevormd zou kunnen worden dat maandelijks bijeenkwam, voorgezeten door de directie. In eerste instantie zou het hoger kader over dit idee worden geïnformeerd.