Personeelsregistratie van de Bijenkorf op de Dam

Bijenkorf organisatieschema uit 1938

In maart 1914 werd het eerste warenhuis van de Bijenkorf geopend op de Dam in Amsterdam. Vanwege de onzekere situatie aan het begin van de Eerste Wereldoorlog, was aanvankelijk alleen de parterre in gebruik, maar al snel daarna werden achter elkaar de verschillende etages in gebruik genomen, met als gevolg een sterke groei van het personeelsbestand. In 1919 waren er 692 medewerkers in dienst, van wie er maar liefst 214 niet in de verkoop werkzaam waren. Deze ontwikkeling vroeg uiteraard om een moderne, professionele personeelsregistratie. Er werd een personeelsboek aangelegd, waarin niet alleen de namen alfabetisch werden genoteerd, maar ook de datum van intreding, adres, geboorteplaats en -datum, controlenummer, slotnummer, afdeling, eventuele overplaatsing, uittreding en opmerkingen van algemene aard. Dit boek heeft vele jaren dienst gedaan.


In 1919 waren er 692 medewerkers in dienst, van wie er maar liefst 214 niet in de verkoop werkzaam waren. Deze ontwikkeling vroeg uiteraard om een moderne, professionele personeelsregistratie

Stamkaart personeelslid in 1936

Personeelsregistratieboek in 1914