De fusie van Vendex en KBB

Voorpagina BijenKorf uitgave van februari/maart 1999 over de fusie van Vendex en KBB.

In een gemeenschappelijk persbericht van 9 Februari 1998 kondigden Vendex International N.V.(Vendex) en Koninklijke Bijenkorf Beheer (KBB) de voorgenomen fusie van de beide bedrijven aan. Aan dit besluit was een periode van enkele maanden onderhandelen voorafgegaan. De voorgenomen fusie vond plaats op basis van gelijkwaardigheid, zo werd in het jaarverslag van Vendex van 1997/98 gemeld. De voorgenomen fusie moest nog onderzocht worden door de Merger Taskforce van de Europese Commissie. De overwegingen om tot een fusie te komen waren:

1. Er was maar een gematigde groei van de detailhandel te verwachten in Nederland en de omringende landen. Bovendien dachten de beide besturen een sterke toename van de concentratie in de internationale detailhandel te kunnen verwachten. Men zag expansiekansen voor de Vendex/KBB formules die reeds internationaal opereerden en in gezamenlijkheid meer mogelijkheden hadden.

2. Samenwerking zou bovendien grote operationele besparingen kunnen opleveren.

3. Er zou zo een sterke op internationale groei gerichte groep ontstaan. Na effectuering van de fusie zou een non-food detailhandelsonderneming zijn opgericht met een omzet van 8,8 miljard gulden, een bedrijfsresultaat zonder onroerend goed-winsten van 311 miljoen gulden en een personeelsbestand van 31 duizend FTE’s. Iedere aandeelhouder van KBB zou 145,00 gulden per gewoon aandeel in cash ontvangen.


In een gemeenschappelijk persbericht van 9 Februari 1998 kondigde Vendex International N.V.(Vendex) en KBB de voorgenomen fusie van de beide bedrijven aan.

Ondervond de Bijenkorf nadelige gevolgen door de fusie Vendex/KBB?

De Bijenkorf was voor het nieuwe concern een zorgeloze onderneming, die goed was gepositioneerd en zich kon verheugen in een stabiel vaste klantenbestand en goede omzetkansen. Bovendien bood het de gelegenheid tot expanderen met kleinere en middelgrote vestigingen waardoor het aantal filialen eind 2003 groeide van zeven naar dertien. Ook de noodzakelijke investeringen in de grote filialen konden volledig worden voortgezet conform de periode daarvoor. De directie ondervond in het periodieke overleg met de hoofddirectie van Vendex/KBB weinig of geen terughoudendheid in het te voeren beleid en de daarbij behorende investeringsprogramma’s.


Wel genoot de Bijenkorf voordeel van het gezamenlijk organiseren van kostenvoordelen in het vervoer vanuit de inkoopmarkten, margevoordelen door gezamenlijk te kopen in het Verre Oosten of conditieafspraken met agenten die aan verschillende werkmaatschappijen leverden, aldus Jan Berger (CEO van de Bijenkorf) in BijenKorf van januari 1999. De fusie had geen invloed op het soort producten dat de Bijenkorf in de wereld kocht. Een extra voordeel voor de werknemers was de personeelspas, waarmee zij bij bijna alle werkmaatschappijen met korting konden kopen.

Biedingsdocument bij de voorgenomen fusie Vendex KBB op 14 oktober 1998.

Pagina uit jaarverslag VendexKBB 1998/99.