Cultuuronderzoek

Speciale uitgave van BijenKorf, februari 1996 over het beleidsplan.

Toen Arie Maas bij zijn afscheid van KBB in 1995 in het personeelsblad BijenKorf de Bijenkorf evenwicht tussen creativiteit en discipline toewenste, kon hij niet weten dat twee studenten middels een door de directie geëntameerd cultuuronderzoek al druk op zoek waren naar dat evenwicht. Hun inspanningen gaven als positief beeld een cultuur die zich kenmerkte door een open en informele organisatie, vrijheid kende in individueel opzicht maar ook bij de bedrijfsonderdelen, en een hoge mate van creativiteit, het sterkst bij de inkoop, al had ook de verkoop zijn eigen vorm van creativiteit. Er werd helaas ook een aantal zwaktepunten geconstateerd: “De interne communicatie werd soms als te veel, soms als te weinig ervaren, niet altijd met de juiste mensen en niet altijd even gestructureerd. De onderlinge samenwerking werd nog niet als erg effectief gezien, er was geen sprake van systematische controle en beoordeling en de besluitvorming was ingewikkeld door de grote betrokkenheid van partijen en het altijd streven naar compromissen.

Toen Arie Maas bij zijn afscheid van KBB in 1995 in het personeelsblad BijenKorf de Bijenkorf evenwicht tussen creativiteit en discipline toewenste, kon hij niet weten dat twee studenten middels een door de directie geëntameerd cultuuronderzoek al druk op zoek waren naar dat evenwicht.

De controle werd als niet systematisch en de beoordeling van de afspraken en doelstellingen als ontbrekend geconstateerd. Bij de besluitvorming werden te veel mensen betrokken en er werden te veel compromissen gesloten.” Aldus constateerden directeur management services Marc de Meester en hoofd arbeidsvoorwaarden Ton Broekhuis. De laatste constateerde dat het oplossen van de tegenstellingen tussen inkoop, verkoop en logistiek de belangrijkste uitdaging werd. Ondanks de verbeteringen in de samenwerking die bereikt waren via het Virgo-project ( een logistiek systeen project) waren er toch nog belangrijke stappen te zetten. In een apart verhaal over de cultuur van de Bijenkorf geven wij een diepergaander inzicht in de essentie daarvan.


Gesteund door de resultaten uit het cultuuronderzoek kwam de directie tot de conclusie dat het evenwicht tussen creativiteit en discipline sneller verbeterd moest worden door veranderingen in de organisatie en werkwijze van de Bijenkorf. Met een nieuw beleidsplan moest de verzuiling tussen inkoop, verkoop en logistiek worden opgeheven. Via een nieuw besturingsmodel, met een vernieuwde manier van denken en werken, zou de verbetering bereikt moeten worden.