Een nieuwe strategie

Personeels wervingsadvertentie, 1933.

Er volgden vernieuwingen op allerlei gebied. Er werden arbeidscontracten ingevoerd en naast een beleid voor personeelsselectie kwamen er richtlijnen voor salarisverhogingen en een speciaal beleid voor opleidingen. De directie organiseerde omzetwedstrijden tussen afdelingen en loofde omzetpremies uit. Ook kwamen er verkoopacties, zoals de actie 'Kom en wees vriendelijk' in 1932 en 1933. In 1938 kreeg de Bijenkorf een afdeling Sociale Zorg, waar voor ieder personeelslid een stamkaart werd aangemaakt. Zo kon nauwkeurig worden vastgelegd welke speciale zorg een medewerker nodig had.

De directie organiseerde omzetwedstrijden tussen afdelingen en loofde omzetpremies uit. Ook kwamen er verkoopacties, zoals de actie 'Kom en wees vriendelijk' in 1932 en 1933.

Van ieder geval dat bij deze afdeling werd aangedragen werd er een rapport opgemaakt zodat ook de afdeling van de persoon in kwestie inzage kon krijgen in de gegevens. Door Frits Isaac werd een gedegen organisatiestructuur ingevoerd en kwamen er functiebeschrijvingen bij elke afdeling. In 1938 verscheen er een schema voor overzicht van het personeelswerk.

Daarin werden de methoden belicht om voldoende sollicitanten te krijgen, de wijze waarop de selectie moest plaatsvinden, welk soort training voor welke medewerkers geschikt was, welke salarisnormen en welk werktijden en vakanties voor welke type medewerkers moesten worden toegepast, hoe promoties werden verkregen en tot slot hoe het een en ander moest worden vastgelegd.


Twee foto's uit album van dienstverlenende medewerkers in 1950.