Grote veranderingen

Frits Isaac, de oudste zoon van Arthur Isaac in 1939.

In de tweede helft van de jaren twintig vond een aantal ingrijpende veranderingen plaats. Zo verloor de Bijenkorf iets van het joodse karakter: de winkel bleef zaterdag tot tien uur open en was 's zondags gesloten en de werkweek werd verkort tot 57 uur. Na 1930, toen na Amsterdam, ook Den Haag en Rotterdam een Bijenkorf rijk waren, werd het personeelsbeleid aanzienlijk complexer en bleek de patriarchale leiding van Arthur Isaac niet langer efficiënt.

Zijn zoon, mr. Frits Isaac, die in 1925 in dienst kwam en in 1928 directeur van het filiaal Den Haag werd, was een groot voorstander van het Amerikaanse Scientific Management en wilde daarmee de Bijenkorf over de drempel van de moderne tijd tillen. Het duurde echter nog tot 1932 voor er daadwerkelijk stappen werden gezet. Pas nadat de Internationale Warenhuis Vereniging (IWV), waar de Bijenkorf in 1930 lid van was geworden, de organisatie aan een critical visit had onderworpen, werd er actie ondernomen. In het rapport van de IWV werd melding gemaakt van het ontbreken van een consistent directiebeleid en het gebrek aan top-down communicatie in de organisatie.

Mr. Frits Isaac, die in 1925 in dienst kwam en in 1928 directeur van het filiaal Den Haag werd, was een groot voorstander van het Amerikaanse Scientific Management en wilde daarmee de Bijenkorf over de drempel van de moderne tijd tillen.

Een Zwitserse consultant, H. Pruppacher, kreeg de opdracht een reorganisatie door te voeren op basis van Wissenschaftliche Betriebsführung, een operatie die hij in vier jaar voltooide. Ook werd de Bijenkorf verrijkt met een Research Bureau, dat tal van gegevens en verslagen over de gang van zaken publiceerde. En voor de hoognodige communicatie met het personeel werd het blad Bij en Korf in het leven geroepen, dat vanaf januari 1933 maandelijks uitkwam.


Programma van de personeelsfeestavond ter gelegenheid van de opening van de nieuwbouw in 1937.

Voorpagina van BijenKorf, juli 1939.

Voorpagina BijenKorf, september 1939.