Nieuwe benoemingen

Pensioenboekje voor personeel VendexKBB uit 2004.

Garantie regeling voor medewerkers van VendexKBB in 2004.

De veranderingen bij Vendex KBB voltrokken zich na het vertrek van de beurs in een duizelingwekkend tempo. De naamswijziging in Maxeda is de meest zichtbare, maar niet de belangrijkste verandering. In de drie jaar die volgden hebben de nieuwe eigenaren hun greep op het concern met nieuwe benoemingen versterkt en is er voortvarend gewerkt aan een opdeling van het concern en de verkoop van de brokstukken. In november 2005 verkocht Vendex KBB 73 winkels en andere panden van de HEMA, V&D en de Bijenkorf voor naar schatting 1,3 miljard euro. De verkoop aan een groep vastgoedbeleggers onder wie Bouwfonds (toen ABN Amro, nu SNS Reaal) en het pensioenfonds voor de gezondheidszorg PGGM is een gouden deal. Vendex KBB maakte een boekwinst op de verkoop van naar schatting ruim 500 miljoen euro en kon de winkels met langjarige contracten terughuren. Veelbetekenend voor de opsplitsing was ook het doorsnijden van de band met het eigen pensioenfonds. Het KBB pensioenfonds stond bekend voor zijn degelijkheid en innovativiteit zoals wij hebben beschreven in eerdere hoofdstukken. Het ondernemingspensioenfonds, met 79.400 deelnemers voor alle werkmaatschappijen en een belegd vermogen van 1,5 miljard euro, ging na een fusie van de beide fondsen op in het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel. Per 1 januari 2007 zijn de pensioenen opgenomen en waren de beide pensioenfondsen gefuseerd. De laatste maanden van 2006 stonden in het teken van dit fusietraject.

Hierbij had het bestuur van het Pensioenfonds Detailhandel een drietal voorwaarden gesteld:

• de indexatiecapaciteit mag niet verminderen;

• de fusie mag geen verhoging van de premie tot gevolg hebben;

• de reële dekkingsgraad van het fonds moet gelijk blijven.

Beide pensioenfondsen hebben onderzoek in elkaars boeken verricht. Conclusie was dat aan de drie voorwaarden kon worden voldaan. Rekening houdend met de wettelijke voorschriften, is de fusie op 30 januari 2007 notarieel verleden. Per 31 januari 2007 is Stichting Pensioenfonds Vendex KBB opgegaan in het Pensioenfonds Detailhandel.

Voor de de Bijenkorfmedewerkers had de overname van KKR nagenoeg geen gevolgen. De opgebouwde pensioenen bleven gelijk, evenals de pensioenvoorwaarden voor de deelnemers.

De Bijenkorforganisatie kon zijn aandacht blijven richten op de uitvoering van de premium experience strategie en kwaliteit van de service.

Op 14 juni 2006 werd de naam VendexKBB definitief gewijzigd in Maxeda.


De invloed van KKR betekende een verzakelijking van de bedrijfscultuur.

Kenmerkend voor Private Equity ondernemingen is de sturing op interne KPI’s ( Key performance indicatoren). Dat gebeurde ook in de Bijenkorf. Als gevolg daarvan kwam er veel meer aandacht voor de efficiency van de interne bedrijfsprocessen. Dat resulteerde in een mooie verlaging van het werkkapitaal van de Bijenkorf. Deze managementstijl aanpassing is positief geweest voor de ontwikkelingen in de Bijenkorf.