De nieuwbouw

Aquarel van de Bijenkorf Amsterdam uit 1948

De vier panden vormden een onsamenhangend geheel, reden voor Arthur Isaac, medevennoot van de in 1889 overleden Simon Goudsmit, plannen te maken voor een volledige nieuwbouw op die plek. Om dat te kunnen verwezenlijken verplaatste hij het bedrijf naar een tijdelijk noodgebouw op het Damrak. In 1910 waren daar bijna 200 medewerkers in dienst. Zij werkten gemiddeld 63 uur per week (afwisselend 65 en 61 uur per week). Snipperdagen waren nog onbekend en het personeel mocht één week met vakantie. De winkel was nog orthodox-joods georiënteerd: 's zaterdags was de winkel gesloten vanwege de sabbat, de avond er vóór werden de medewerkers op gemberbolussen getrakteerd.


De vier panden vormden een onsamenhangend geheel, reden voor Arthur Isaac, medevennoot van de in 1889 overleden Simon Goudsmit, plannen te maken voor een volledige nieuwbouw op die plek

Tekening van de Bijenkorf, J.A. Brands, 1909

Arthur Isaac circa 1889 foto gemaakt door P.Stutz Maastricht