Het belang van betrokken personeel

Personeelsaffiche uit 2015 behorende bij een motivatieprogramma.

Wat is het geheim van Nederlands oudste warenhuis, dat in de loop van zijn 150-jarig bestaan ook wel omschreven werd als een kooppaleis, theater of zelfs museum? Eigenlijk zijn er meer geheimen, maar twee heel belangrijke zijn wel de passie en betrokkenheid van het personeel en een flexibele logistiek. Beide aspecten zijn sterk met elkaar verweven en bepalen in hoge mate de operationele kwaliteit van een bedrijf.

Voor het goed functioneren van de medewerkers is een aantal eigenschappen essentieel voor het DNA van de Bijenkorf. Daarbij doelen we op karakteristieken die mede voortkomen uit de joodse achtergrond van de oprichters, zoals: innovatief, stijl- en smaakgevoelig, tolerant, loyaal en betrokken.Twee geheimen in het DNA van de Bijenkorf die echt belangrijk zijn gebleven zijn passie voor de klant en betrokkenheid van het personeel.

Stijl en goede smaak zijn vanaf het prille begin kenmerkend voor de Bijenkorf geweest, zoals al bleek uit de belangstelling voor kunst van de oprichters en later uit de inbreng van Martin Lederman en van de grote vernieuwer Benno Premsela. Maar ook uit de creativiteit van de verschillende inkopers, altijd op zoek naar nieuwe trends en de juiste leveranciers.


Als een van de eerste warenhuizen beschikte de Bijenkorf over een stylingafdeling, een fenomeen dat tot op de dag van vandaag een belangrijke rol speelt, nu onder de naam Trend en Forecast.