Introductie van sociaal intranet

Twee apps voor de interne communicatie
via intranet van de Bijenkorf, 2017.

Voor de hoognodige onderlinge communicatie binnen de Bijenkorf is meer nodig dan een telefoontje of snel van afdeling naar afdeling hollen. Daarvoor was een intranet nodig, waarmee je kan communiceren met je collega’s. Notulen, documenten, agenda, mededelingen, foto’s, het kan allemaal op het Intranet gedeeld worden. Waarbij je ook nog kunt kiezen wie wat mag zien. Dit kan per groep of zelfs per gebruiker; gebruikers zelf te bepalen groepen, bijvoorbeeld directie, afdeling A en afdeling B.

De Bijenkorf biedt de medewerkers de mogelijkheid op persoonlijke titel zijn of haar verhalen te delen met hun eigen netwerken. Dat creëert betrokkenheid en levert authentieke verhalen op, vertelde Marjolijn Meynen Directeur Marketing&Communicatie in een interview met Retailtrends in december 2017.


De Bijenkorf biedt de medewerkers de mogelijkheid op persoonlijke titel zijn of haar verhalen te delen met hun eigen netwerken.