Het eerste Bijenkorf-kookboek

De Bijenkorf’s groot kookboek uit 1915.

In 1915 bracht de Bijenkorf voor het eerst een eigen kookboek uit: De Bijenkorf’s Groot Kookboek, door mevr. Reijnsveldt-Aemerslag. Het opent met een verhandeling over het gebruik en schoonhouden van de keuken. Zo schrijft zij: ‘Op de verschillende luchtjes en geurtjes die gedurig uit een keuken opstijgen, behoeven wij wel niet te wijzen. Daartoe behoeft men slechts langs sommige restaurants of hotelkeukens te loopen, om de waarheid dezer opmerking na te gaan. (Vooral in Parijs kan de reiziger er vaak aan herinnerd worden dat hij langs een of ander voedings-etablissement loopt). Zoo ergens, dan wake men wel in de eerste plaats in de keuken voor een voortdurende en voldoende luchtverversing. Met het oog hierop moeten wij op een zeer verkeerde maatregel wijzen, die men bij de bouw van veel burgerhuizen vaak gevolgd heeft. In verscheidene woningen zijn de privaten zoo dicht bij de keuken gebouwd, dat zelfs een leek zich menigmaal verbaast over zulk een opvatting van bouwondernemers.’