De roerige jaren tachtig

Pagina uit Bij journaal van maart/april 1981 van de landenactie Italiavanti.

De eerste dagbladadvertentie met de slogan "De vroege morgen van de toekomst is begonnen" moest de klant informeren over de grote veranderingen ten gevolge van het opheffen van de afdelingen Levensmiddelen, Radio/tv en Gereedschappen, en de creatie van nieuwe commerciële werelden. De inkoop had grote moeite een goede tijdelijke bestemming te vinden voor de vrijgekomen vierkante meters verkoopvloer. De tijdelijke invulling daarvan, plus de schotten waarachter de verbouwingen plaatsvonden, in combinatie met deze dagbladadvertentie, veroorzaakten een storm van kritiek in de landelijke pers. Maar dankzij de acties Zomerpuzzelen, de 80 Prijswinners, September modemaand, de Speelkorf en Ontdek Sint Nicolaas in de Bijenkorf werden de nieuwe ruimtes succesvol benut. Langzaam herwon het bedrijf zijn commerciële slagkracht.


In 1981 organiseerde de Bijenkorf opnieuw een landenactie: Italiavanti, een ode aan het mooie Italië. De actie was iets minder overweldigend als de Amerika-actie, maar ook nu weer zorgde de speciaal ingekochte mode voor een attractief, vernieuwend goederenaanbod. Het commerciële zelfvertrouwen groeide zodanig, dat er tijdens de lange cadeauperiode in het najaar een affiche verscheen met de veelzeggende tekst De Bijenkorf heeft het weer. 1982 was wat betreft de commerciële uitingen een tamelijk bescheiden jaar. In het najaar speelde de actie Make-Up Art Dior, een eerste bewijs van de groeiende aandacht voor de A-merken in de Bijenkorf.