De Bijenkorf internetsite

Internetsite van de Bijenkorf in oktober 2000.

In september 1997 startte de Bijenkorf met een internetsite, in eerste instantie alleen bedoeld om informatie over de Bijenkorf en het artikelaanbod te verschaffen. Tijdens de Drie Dwaze Dagen van oktober 2000 werden de eerste artikelen op de site ter verkoop aangeboden en werd er zelfs een internetveiling georganiseerd, waarop de klanten konden bieden. In 2002 werden er al zo'n 150 duizend verschillende artikelen aangeboden, waarbij de nadruk lag op media, boeken, cd's en cosmetica. Ook werd de huwelijksservice, met de daarbij behorende cadeauartikelen, operationeel.


In de wereld van de traditionele retailers was de Bijenkorf met zijn eigen online- winkel een absolute voorloper. Bij de sitevernieuwing in 2009 kwam de grote doorbraak. Tot op de dag van vandaag een succes bepalende functie binnen de formule van de Bijenkorf.


In de wereld van de traditionele retailers was de Bijenkorf met zijn eigen online winkel een absolute voorloper. Tot op de dag van vandaag een succes bepalende functie binnen de formule van de Bijenkorf.

Internet e-commerce site 2009.

De Bijenkorf app in 2014.