Reacties van de klant

Mode affiche, 1952 met "Mode à la carte".

Zoals bleek uit de richtlijnen van de directie werd vanaf 1948 weer intensiever gebruik gemaakt van de krant als advertentiemedium. Door alle uitingen eenzelfde signatuur te geven zouden de advertenties intensiever de aandacht moeten trekken. Een verstandig besluit, want al het jaar daarop kon de directie een toename van het aantal reacties constateren.


"De groeiende belangstelling voor buitenlandse merken, vroeg om een sterkere nadruk op exclusiviteit".

Na 1950 veranderden de campagnes van vorm en inhoud: het strategische uitgangspunt, de wisseling van de seizoenen, werd losgelaten om, in reactie op de groeiende belangstelling voor buitenlandse merken, plaats te maken voor een sterkere nadruk op exclusiviteit. Daarnaast ontwikkelde de Bijenkorf zijn eigen ontwerpen, compleet met authentiek logo, om de concurrentie met de binnenlandse merken – bijvoorbeeld van V&D – het hoofd te bieden.

De eigen merken waren vooral gericht op de meer koopkrachtige consument; klanten bleken de standaardkwaliteit en herkenbaarheid van Bijenkorfartikelen te waarderen.


Advertentie Bijenkorfiade, 1953.

Advertentie, oktober 1958.

Modeaffiche, 1952.