De rol van de dagbladadvertenties

De openingsadvertentie van Maastricht in augustus 2003.

Logischerwijs veranderde de rol van de dagbladadvertenties vanaf het moment dat de tv-commercials en speciale klantenmailings belangrijker werden, e-commerce werkelijk van de grond kwam en de sociale media een plaats kregen in de communicatie met de (vaste) klanten. De dagbladen werden in die periode hoofdzakelijk benut voor de verschillende soorten prijsaanbiedingen, zoals daar waren: de Bij Voorkeur aanbiedingen, De Drie Dwaze Dagen – en de Internationale Magazijn Aanbiedingen, De Maffe Marathon- (opvolger van de Openhuis-weken) en de Koopkoorts-aanbiedingen.


Naarmate de jaren verstreken verminderde de frequentie van de dagbladadvertenties en verschoof de aandacht meer naar de vaste klantenspecials en de social media.

De krant leende zich ook uitstekend om bijzondere gebeurtenissen in of rondom een van de filialen wereldkundig te maken: de opening van een modevestiging, grote verbouwingen in de flagship-stores of een speciale verjaardag. Incidenteel werden er, in samenwerking met leveranciers, ook nog wel kleinere advertenties in de belangrijkste kranten geplaatst.


De stijl van de advertenties was eenvoudig en informatief, voordeelaanbiedingen werden in platte fotografie met uitsluitend de prijs afgebeeld. Ter gelegenheid van de Drie Dwaze Dagen werd de vergrote cover van de speciale, driedelige catalogus afgedrukt.

Naarmate de jaren verstreken verminderde de frequentie van de dagbladadvertenties en verschoof de aandacht meer naar de vaste klantenspecials en de social media.


Hebtember advertentie van september 2004

De Bij voorkeur advertentie van 2003.

Advertentie aangeboden door de bedrijven die de revotie van filiaal Amsterdfam realiseerden in 2004.

De Maffe Marathon advertentie van april 2012.

Wild Card advertentie van januari 2009.