Nawoord

Samenvatting communicatie complexiteit 2018.

Vanaf de opening van het eerste warenhuis op de Dam in 1914 heeft de Bijenkorf altijd voorop gelopen wat betreft de communicatie met de klanten. Aanvankelijk gebeurde dat alleen via de dagbladen en de etalages, maar al snel volgden de klantenbulletins en in 1979 de lancering van een Bij Journaal, een initiatief dat cruciaal zou blijken in de contacten met de vaste klant. Door de opkomst van nieuwe media werd de communicatie met de klant steeds complexer, maar ook efficiƫnter.

Het hoogtepunt van de communicatie is geweest de sart van Bij journaal februari 1979. De Bij is in totaal vijf keer van vorm en inhoudsopbouw gewijzigd.

Nu 2018 is het pallet aan verschillende media zo rijk geworden dat het voor de Bijenkorf niet altijd eenvoudig is een juiste keuze om de lifestyle, trends, service en evenementen adequaat onder de aandacht te brengen zonder de klant met informatie te overladen.

Er hebben zich stormachtige ontwikkelingen voltrokken sinds de geboorte van het eerste Bij Journaal in februari 1979.


Overzicht toename mediagebruik sinds 1914 tot en met 2018.

Het communicatie chart zoals alle communicatie elementen zijn verlopen.