Mailings, mailings, mailings...

De laatste Bij van november 1998.

De Bij-strategie van Tommy Littaur werd gehandhaafd tot 1998. De Sinterklaas- en Kerst Bij van november 1998 was de laatste in de tot dan toe gekozen vorm. In de tien jaar dat Littaur de afdeling Marketing onder zijn hoede had, was de exclusieve communicatie met vaste klanten steeds belangrijker geworden.


In november 1998 verscheen de laatste Bij in deze vorm. Een nieuw formaat als Bij magazine verscheen een maand later.

Na Littaurs vertrek werd de stijl van de maandelijkse mailing wat gevarieerder. Naast de modebulletins, met als motto Het beste uit de Bijenkorf, werden er evenementenmailings geproduceerd, mailings met seizoensonderwerpen en speciale mailings die de exclusieve Bijenkorf-clubs betroffen. Aanvankelijk waren dat er twee: een club Culinair en een club Kunst en Cultuur.

Natuurlijk werden ook de landenacties op een bijzonder manier onder de aandacht van de vaste klanten gebracht, waarbij zelfs de enveloppen opvielen door vorm en stijl.

Vaste klant special mooi makkelijk van 1997.

De vaste klanten special van november 1999.

Vaste klanten mailing, voorjaar 1998.