De Bijenkorf Huis Collectie

Paginauit een Bij journaal uit 1984.

In 1984 werd in het Bij-journaal geïllustreerd wat de Bijenkorf Huis Collectie precies inhield en werden door de woonafdelingen regelmatig speciale artikelen gepromoot.

In 1986 werd door de toenmalige directeur Jan Kessels, in samenwerking met Tieme Bosma van het reclamebureau, opnieuw extra aandacht besteed aan de huismerken van de Bijenkorf, waarbij, met het oog op de concurrentie, het juiste prijsniveau en een betere kwaliteit belangrijke uitgangspunten waren. Hierbij speelden de Verbijsterend advertenties een cruciale rol, evenals de slogan 'Bij de Bijenkorf ben je beter af', die centraal stond in elke uitgave van het Bij magazine.

In het personeelsblad BijenKorf van maart 1986 werd door inkoper Pieter Huygens uit de doeken gedaan hoe de keuze en prijsstelling van Bijenkorf Huis Collectie- artikelen tot stand kwam. Een dergelijk artikel moest twintig procent goedkoper zijn dan een merkartikel, maar niet van mindere kwaliteit. Ook bij de afdelingen van Wonen en Huishoud werd graag gebruik gemaakt van dit sterke wapen.


In 1986 werd door de toenmalige directeur Jan Kessels, in samenwerking met Tieme Bosma van het reclamebureau, opnieuw extra aandacht besteed aan de huismerken van de Bijenkorf.

Pagina uit een Bij journaal uit 1984.

Bijenkorf Huiscollectie advertentie in 1983.