De voorgeschiedenis

Plastic draagtas ontworpen voor de actiedag 22 januari 1983.

Een van de meeste dramatische gebeurtenissen in de historie van de Bijenkorf is ongetwijfeld de dreigende sluiting geweest in januari 1983, in de laatste fase van de Strategische Heroriëntatie.

De inmiddels legendarische Strategisch Heroriëntatie speelde zich af in de periode tussen 1976 tot 1985 en behelsde, kort gezegd, een fundamentele bezinning op de commerciële koers van het bedrijf, gevolgd door het intensieve besluitvormingsproces dat uitmondde in een grondige vernieuwing en tenslotte de implementatie daarvan.


De operatie betrof de (her)definiëring van de missie (raison d’être)] van de onderneming, positionering, marketing- mix (assortiment, leveranciers, prijsbeleid, verkoopmix, promotie, fysieke distributie, vestigingsplaats) en de organisatie-ontwikkeling (inclusief ondersteunende systemen en uiteraard de cultuur). De implementatie werd spoedig opgevolgd door evaluaties met bijsturingen en perfectioneringen.


Een van de meeste dramatische gebeurtenissen in de historie van de Bijenkorf is ongetwijfeld de dreigende sluiting geweest in januari 1983, in de laatste fase van de Strategische Heroriëntatie.

Al met al is het een cruciale fase geweest in het bestaan van de Bijenkorf. Cruciaal omdat een dergelijk ingrijpend veranderingsproces uiteindelijk tot de ondergang van het bedrijf had kunnen leiden. Die ondergang is begin jaren tachtig dan ook heel dichtbij geweest, mede doordat de gelijktijdige ontwikkeling van de financiële positie van de holding KBB in negatieve zin versterkend werkte.


Uit een door McKinsey opgesteld rapport bleek de opeenstapeling van deze bedreigende factoren zó dramatisch, dat de ondernemingsraden van de Bijenkorf in januari 1983 besloten om een nationale Bijenkorfdag te organiseren.

Hier leest u de beschrijving van de Strategische Heroriëntatie van 1977 tot en met 1985

Verhaal van Martin Schouten in de HP van december 1982

Verhaal over de Bijenkorf in de FEM van 7 mei 1983