Realisatie van de plannen

Tekening van Peter van Straaten, speciaal gemaakt voor de Bijenkorf moet blijven dag gemaakt 22 januari 1983.

In twee personeelsbijeenkomsten in Amsterdam en de Centrale werden alle medewerkers van de plannen op de hoogte gebracht en enthousiast gemaakt. Jan Tybout benaderde Simon Carmiggelt, Opland en Peter van Straaten, die zich inzetten voor wervende teksten, cartoons en het ontwerp van buttons en affiches. Dankzij hun creatieve ideeën lukte het de projectgroep, onder leiding van Hans Krijger, om de organisatie en uiteindelijk de hele Nederlandse samenleving te overtuigen van het belang van een nationale steunactie voor de bedreigde Bijenkorf. Het initiatief werd unaniem gesteund door alle ondernemingsraden, maar ook de vakorganisaties en de burgemeesters van alle Bijenkorfsteden verleenden grootmoedig hun medewerking. Ook beeldend kunstenaars, schrijvers, acteurs en actrices en, misschien nog het allerbelangrijkste, alle klanten waren bereid zich belangeloos in te zetten voor de redding van hun Bijenkorf.


De ondernemingsraad van de Bijenkorf werkte het plan van de Nationale Bijenkorf dag uit in nog geen maand.

Het plan voor een Nationale Bijenkorfdag droeg er ook toe bij dat alle betrokken partijen ten volle overtuigd raakten van het belang dat de Bijenkorf zo compleet mogelijk overeind gehouden moest worden. Geen enkel filiaal zou worden gesloten. Daarvoor was ook door de Bijenkorfdirectie, Ivar Samrèn, Bosse Sandqvist en John van Nuenen een alternatief plan ingediend bij de Raad van Bestuur van KBB.

Het vertrouwen van de medewerkers in deze strategische ommezwaai was begin jaren tachtig sterk toegenomen: de voltallige organisatie bleek bereid het nieuw ontwikkelde plan voor de redding van de Koninklijke Bijenkorf Beheer (KBB) uit te voeren. Dat plan vormde ook de basis van het latere Herstelplan KBB.

Tekst op het pand van de Bijenkorf Eindhoven aan de achterzijde in 1983.

De Bijenkorfdirectie in 1980