Dreigende sluiting

Hoofdartikel uit Elsevier van 15 januari 1983 over het KBB concern.

Op 15 januari 1983 bracht het weekblad Elsevier een coverartikel, getiteld: McKinsey over de Bijenkorf. De dramatische cijfers. Onder de veelzeggende kop de Bijenkorf onbetaalbaar werden op pagina 82 alle ins en outs uit het McKinsey-rapport openbaar gemaakt.

Dus ook de sluiting van de vestigingen in Arnhem en Eindhoven en de sterfhuisconstructie via de aparte BV, vrijwel los van KBB. Omdat elke Bijenkorf nog een tijdschriftenafdeling had, lagen de betreffende exemplaren van Elsevier in groten getale in de winkels, zonder dat het personeel door de directie, het concern of de Ondernemingsraden vooraf over de situatie geïnformeerd had kunnen worden. Kortom: totale paniek, en vooral woede over deze ondemocratische gang van zaken.

Door McKinsey werd in een rapport over het KBB concern voor de Bijenkorf de sluiting van Arnhem en Eindhoven geadviseerd.

John van Nuenen bracht op de dag van het verschijnen van de nieuwe Elsevier een bezoek aan filiaal Arnhem. Toen hij vanuit de centrale door collega Ivar Samrén over het artikel werd ingelicht, besloten hij en filiaaldirecteur Hans van de Berg de gewraakte oplage zo snel mogelijk uit de winkel te verwijderen. Aangekomen bij de Bijenkorf troffen zij weliswaar drommen medewerkers op de tijdschriftenafeling, maar de stapel Elseviers was nog onaangeroerd.


Wel bleek er opvallend veel belangstelling voor de nieuwste Panorama te bestaan; dat vanwege een uitgebreide rapportage van een medewerker van de cosmetica-afdeling, met de nodige pikante foto’s. Van een dreigende sluiting van hun Bijenkorf waren de argeloze medewerkers zich kennelijk nog niet bewust.