Gestage groei

De omzetten van de boekenafdeling van 1915-1917 in Amsterdam.

De omzetten van de boekenafdeling van 1942-1944 in Amsterdam.

De eerste jaren waren de omzetten van de Bijenkorfboekhandels nog bescheiden, maar getuige de statistieken was er wel een gestage groei. Dit verhinderde niet dat tijdens de Algemene vergadering van de Boekverkopersbond, op 14 maart 1934, een aantal leden het nodig vond bezwaar te maken tegen het warenhuis als verkooppunt voor boeken. Zij stelden danook voor de Bijenkorf te schrappen van de lijst van erkende boekverkopers. In reactie daarop heeft directeur Frits Isaac een goed onderbouwd rapport opgesteld, dat als resumé werd opgenomen in het blad de Boekverkoper van 25 april 1934. ( zie tekst onder aan de pagina)

Deze controverse wijst er op dat een boekhandel in een warenhuis allerminst onomstreden was. Directie en inkopers hebben zich dan ook veel moeite moeten getroosten om de boekenafdeling voor de Bijenkorf te behouden en uit te bouwen. De belangrijkste opgave was te zoeken naar nieuwe wegen om deze afdeling een toegevoegde waarde te laten leveren, voor zowel de klant als het warenhuis. Dat vereiste de nodige inventiviteit, want voor het grote publiek was het kopen van een boek nog lang geen vanzelfsprekendheid.

Dankzij de inzet en creativiteit van de boekeninkopers groeide het succes van de boekenafdeling en daarmee ook de omzet. Was die in 1915 nog 22.087 gulden, in 1943 was de jaaromzet omhoog geschoten naar tot 506.241 gulden. Er bleek dus zelfs – of misschien juist – in de oorlogsjaren voldoende belangstelling voor literatuur.