De Literaire Boekenmaand

Niet meer weg te denken uit de Bijenkorf is ook De Literaire Boekenmaand, in 1982 geïntroduceerd door Peter Brinkers, die bijna vijfentwintig jaar lang als boe- keninkoper voor alle Bijenkorven zijn stempel op het literaire imago van de Bijenkorf zou drukken. Hij was het ook die ter gelegenheid van de eigen Boekenmaand bekende of debuterende auteurs opdracht gaf tot het schrijven van een speciale Bijenkorfuitgave. Door te kiezen voor een specifiek thema en daarvoor een geschikte auteur uit te nodigen, was exclusiviteit verzekerd. Brinkers huldigde het standpunt dat de Bij- enkorfboekhandels de missie van de Bijenkorf dienden uit te dragen en dus niet alleen inspirerend moesten zijn voor de bezoekers.

Thema's in de Boekenmaand

Het thema voor de eerste Boekenmaand werd De Duitse Letteren, actueel vanwege de manifestatie Berlijn-Amsterdam, daarna volgden onder meer Een Eeuw Nederlandse Poëzie en in 1984, met medewerking van tal van bekende auteurs en critici, de Literaire Top 100 aller tijden, een uitgave die een groot commercieel succes zou worden.

In 1986 verscheen tijdens de schrijversmarkt Het literair eeuwboek, waar door C.J. Aarts en N. van der Meulen ruim drie jaar aan was gewerkt en dat eveneens een doorslaand succes werd. Een jaar later, bij de opening van het nieuwe filiaal in Utrecht, ontwikkelde Brinkers het concept voor een zes meter lang boek: het volledige panorama van de stad Utrecht.

In maart 1993, toen als thema Egodocumenten, brieven en biografieën was gekozen, verscheen er weer een uniek Bijenkorfboek. Via de uitgever van Godfried Bomans kwam een niet eerder uitgegeven manuscript, gevonden op zolder bij de familie Bomans, beschikbaar voor publicatie. Het betrof twee schriftjes uit 1931, getiteld Aantekeningen van een gymnasiast. De familie ging ermee akkoord dat de Bijenkorf dit ter gelegenheid van de Boekenmaand zou uitgeven.

In 1986 verscheen tijdens de schrijversmarkt Het literaire eeuwboek, waar door C.J. Aarts en N. van der Meulen ruim drie jaar aan was gewerkt en eveneens een doorslaand succes werd.

Het Literair eeuwboek door C.J. Aarts en N. van der Meulen, 1986.

Uitgave van de literatuur uit Duits, Zwitsers en Oostenrijks werk tijdens schrijversmarkt 1982.