De leesbibliotheek

Eveneens vanaf 1914 in Amsterdam en 1926 in Den Haag werd een Leesbibliotheek geopend. Via bonboekjes of een kwartaalabonnement - à raison van negentig cent per week - kon de klant een of meerdere boeken lenen. De leesbibliotheek van filiaal Amsterdam was wel de meest internationale, daar waren boeken in het Spaans en Italiaans te leen. Wel moest er een eenmalige waarborgsom van één gulden worden gestort. Een catalogus van de aanwezige leesboeken was voor vijftig cent te koop. In 1956 kwamen er in Amsterdam gemiddeld 200 klanten voor het lenen van een boek. De nieuwe Rotterdamse Bijenkorf van 1957 heeft zich helaas nooit in een eigen leesbibliotheek mogen verheugen. De leesbibliotheek bleef bestaan tot eind van de vijftiger jaren.

Leesbibliotheek van de Bijenkorf:
Abonnementsprijs 75 cent per kwartaal voor een boek

De leesbibliotheek van het filiaal Den Haag, 1926.

Klanteninformatie uit 1920 over een abonnement op de leesbibliotheek.

Advertentie van de leesbibliotheek uit 1920.