De Bijenkorf literatuurprijs

De eerste Bijenkorf literatuurprijs voor G. van de Walcheren in 1956 voor zijn boek 'Scherven langs de hemel'.

Een ander succesvol avontuur was het instellen van de Bijenkorf Literatuurprijs, voor de eerste keer uitgereikt op 27 februari 1956 aan G. van de Walcheren voor zijn boek 'Scherven langs de hemel'. Het idee voor deze prijs kwam voort uit een gesprek tussen Prof. Dr. G. Stuiveling, namens de Vereniging van letterkundigen, en de heren Van der Wal en Ammerlaan namens de Bijenkorf. In een brief van Stuiveling van 30 december 1954 verwoordde hij de verschillende mogelijkheden. Zijn voorstel om de prijs de naam Alfred Goudsmitprijs te geven naar de zoon van de oprichter, werd uiteindelijk niet gehonoreerd. De prijs werd wisselend uitgereikt voor een dichtbundel, prozawerk of een kinderboek. Harry Mulisch zou een van de prominente winnaars worden.