Service voor alle klanten

Bijenkorf, maart 1953.

Vaste Klantenmailing, mei 1955.

Omstreeks 1950 vormen klanten die bij de Bijenkorf op rekening kopen nog steeds een kleine minderheid. Hun bestedingen bedragen slechts zo’n twee procent van de omzet. Wel komt er meer structuur in het debiteurenbeleid: besloten wordt dit centraler te gaan organiseren, aangezien de debiteurenkaart nog steeds per filiaal werd geregistreerd. Ook wordt er met de rekening een (debiteuren)bulletin met nieuwtjes en aanbiedingen meegestuurd. En geïnspireerd door een studiereis naar Amerika, komt een aantal directeuren met het idee om een daar al langer ingeburgerd systeem in te voeren: de mogelijkheid om op rekening, en desgewenst op afbetaling te kopen, als service voor iedereen.

"Onze crediet-service. Belangrijk voor de klanten, maar ook voor u"

Voorzichtig introduceert de Bijenkorf eind 1953 een dergelijke kredietservice, aanvankelijk nog alleen voor duurzame goederen van boven de honderd gulden (zo’n 45 euro). In een persoonlijk gesprek worden de klanten gescreend op hun kredietwaardigheid en bij een positieve beoordeling mogen ze voor een bedrag van ten hoogste tien procent van hun inkomen op krediet kopen. Daartoe krijgen ze een metalen adresseerkaartje. Directeur Goudsmit drukt zijn personeel op het hart deze klanten met ‘minstens evenveel zorg, voorkomendheid en attentie’ te behandelen als klanten die contant betalen.

In de jaren zestig valt de debiteurenregistratie nog vooral onder de verantwoordelijkheid van de bedrijfsadministratie van het filiaal. Wel is er een door de Centrale georganiseerd systeem ingevoerd voor het verwerken van aankopen, met daarnaast een apart systeem voor betalingen. Aan commerciële ‘uitnutting’ van deze gegevens wordt niet of nauwelijks gedacht. De kaart is nog onpersoonlijk, niet voorzien van handtekening en legitimatie vindt hooguit sporadisch plaats. Bovendien staat de kaart in de regel op naam van de man, terwijl het in de praktijk bijna altijd de vrouw is die de kaart gebruikt. Dat leidt tot veel verwarring en uitzoekwerk.


Automatisering kassa systeem 1974

In de jaren zeventig komt hier langzaam verandering in, onder meer dankzij automatisering van de kassasystemen. Ook wordt er getest hoe met de debiteuren directer kan worden gecommuniceerd.


Vaste Klantenen bulleti, september 1965.


Vaste Klanten bulletin, maart 1963.

Vaste Klanten bulletin, januari 1970.