Implementatie van de nieuwe Vaste Klant Kaart

De nieuwe Vaste Klant Kaart van 1 april 1986.

Toen eind 1985 dit gecompliceerde proces afgerond was, stelde de Bijenkorfdirectie het personeel per brief op de hoogte:

"Vaste klanten zijn belangrijke klanten en zij worden steeds belangrijker voor de omzet van de Bijenkorf. Vaste Klanten besteden twee keer zoveel in de Bijenkorf als andere klanten. En hoe groot het succes van de Drie Dwaze Dagen ook was, die kun je nu eenmaal niet iedere maand houden. Er moet dus iets gebeuren. En dat kan ook. Want als je het aantal Vaste Klanten zou verdubbelen zou de omzet evenveel stijgen als wanneer je er bijvoorbeeld een filiaal zou bijbouwen. Of op elk filiaal een verdieping erbij zou zetten. Maar zonder kolossale investeringen. Dat is precies wat we moeten hebben".


"Vaste Klanten besteden tweemaal zoveel als andere klanten"

Pagina uit de wervingsfolder, 1986.

Begin december kregen alle actieve Vaste Klanten een brief waarin de nieuwe Kaart en de procedures werden aangekondigd. Bijgevoegd was een antwoordkaart waarmee zij extra kaarten konden bestellen, kiezen bij welk filiaal zij de kaart(en) wensten af te halen, en aangeven of zij gebruik wilden maken van de mogelijkheid om de kaart te verzekeren tegen de risico’s bij verlies en diefstal.

Voor de inactieve Vaste Klanten was nog geen nieuwe kaart aangemaakt, wel werden zij gestimuleerd om de kaart weer te gaan gebruiken. De informatie was verder dezelfde, alleen de tijdslijn week af. Eind december waren de extra (bestelde) kaarten aangemaakt en gesorteerd op rekeningnummer. De wijzigingen wat betreft (voorkeurs) filiaal werden handmatig uitgevoerd, wat de medewerkers het gevoel gaf aan het kwartetten te zijn!


Op 1 april 1986 werd Bijkofin operationeel en kon deze BV de uitstaande saldi van de Bijenkorf overnemen. Door alle activiteiten was het saldo ten gevolge van omzetstijging zoveel hoger dan gepland, dat het gestorte aandelenkapitaal direct verhoogd moest worden om aan de door de bank gestelde voorwaarden te kunnen voldoen.

Het werd een succesverhaal: tussen 1986 en 1988 steeg het aantal Vaste Klanten met maar liefst 80.000 en was daarmee gegroeid tot 130.000!

Bijkofin was niet alleen verantwoordelijk voor de debiteurenadministratie, maar zorgde er ook voor dat de Bijenkorf binnen enkele dagen na elke aankoop het verschuldigde bedrag binnen kreeg en dat vervolgens de maandrekening werd verzonden en door de klant betaald. Dankzij Bijkofin kreeg de vaste klant meer betaalmogelijkheden: contant of binnen 14 dagen na ontvangst van de maandrekening en – dat was nieuw – betaling in gedeelten tegen een aantrekkelijk rentepercentage. 'Gemak en voordeel voor de Vaste Klant en voor ons”, omschreef het personeelsblad Bijblad deze gang van zaken.


De voordelen voor houders van de (nieuwe) persoonsgebonden kaart:

  • Zij kunnen kopen zonder contant geld op zak, met onder meer gratis krediet van gemiddeld een maand. Oftewel van kredietfaciliteit naar betaalfunctionaliteit. De kaart kan voor slechts zes gulden per jaar verzekerd worden tegen diefstal en verlies.
  • Zij profiteren van speciaal voor hen geselecteerde aanbiedingen en worden meestal net iets eerder dan andere klanten geïnformeerd over wat er in de Bijenkorf te koop is en welke exclusieve evenementen er voor hen georganiseerd worden, hetzij binnen de Bijenkorf, hetzij in samenwerking met andere partijen, zoals uitgevers en reisorganisaties.


Pagina uit BijenKorf van januari 1986 met de aankondiging van Bijkofin.

Pagina uit de wervingsfolder Vaste Klanten, 1986.