Debiteuren worden Vaste Klantkaarthouders

Vaste Klant Kaart eind jaren zeventig.

In 1977 valt het ogenschijnlijk onbetekenende besluit om de klanten die op rekening te kopenen niet langer debiteuren te noemen, maar ‘houders van een 'vasteklantenkaart’. Dit besluit illustreert niet alleen de veranderde manier waarop over de verhouding tussen warenhuis en klant wordt gedacht, maar blijkt ook verstrekkende gevolgen te hebben.


“The market place for good looking and good living”.De nieuwe Bijenkorf strategie in 1977.

Bij journaal, maart 1983.

Die verandering in manier van denken komt geen minuut te vroeg. Het gaat eind jaren zeventig ronduit slecht met de Bijenkorf. De economie zit in een dal en de eerste forse investeringen hebben zich nog niet terugbetaald: koninklijke Bijenkorf Beheer (KBB) zit in het slop. De Bijenkorf wordt gezien als elitair en is daardoor weinig populair; het aantal klanten is eenvoudigweg te klein om de benodigde omzet te behalen. Er is duidelijk iets fundamenteel mis wat betreft de strategie en formule van de Bijenkorf: drastische maatregelen zijn dan ook geboden.


In 1977 wordt onder leiding van Ivar Samrén en Bosse Sandqvist de Strategisch Heroriëntatie gestart: de Bijenkorf moet weer bekendheid krijgen als “The market place for good looking and good living”. Daartoe krijgen alle filialen behalve een compleet nieuw uiterlijk ook een andere indeling van de goederen. Bovendien wordt besloten de vaste klant extra aandacht te geven, onder meer door de uitgave van het Bij journaal, dat in 1979 het licht ziet. Dit fraai vormgegeven, glossy tijdschrift is het medium bij uitstek om de vaste klanten over de acties en commerciële evenementen te informeren. Ook wordt het nieuwe begrip conversie geïntroduceerd: hoe maken we van de talrijke kijkers en bezoekers van de Bijenkorf ook daadwerkelijk kopers? Hoe verleiden we vervolgens de kopers om vaste klanten te worden? En als we onze inmiddels 50.000 klanten die op rekening kopen als vaste klanten benoemen, wat is dan het bijbehorende marketingconcept om deze groep blijvend aan de Bijenkorf te binden? Dat wordt de niet geringe uitdaging.