Een nieuwe strategie 1989

Vaste Klantenmailing najaar 1988.

In 1989 ontwikkelde Tommy Littaur een nieuwe communicatiestrategie: Elke dag een andere Bijenkorf, waarbij een verdere groei van het aantal vaste klanten centraal stond. De Bij (zoals het Bij journaal inmiddels was gedoopt) bereikte met een oplage van 800.000 evenzoveel klanten en berekend werd dat die ten minste een kwartier de tijd namen om de informatie tot zich te nemen. Besloten werd de oplage nog eens met 100.000 te verhogen. Behalve dat iedere vaste klant de Bij kreeg thuisgestuurd, ontving hij of zij ook nog tien keer per jaar een mailing met speciaal voor hen geselecteerde aanbiedingen. Het bleek een succesvol initiatief: ook in de jaren negentig zette de groei van het aantal vaste klanten gestaag door.


De Bijenkorf neemt de aandelen over van Welbeck Finance.

En toch... ondanks het succes van de kaart voor de Bijenkorf besloot Welbeck, of beter gezegd het Engelse moederbedrijf Debenhams, dat Nederland niet langer een speerpunt was van hun activiteiten. De Welbeck-aandelen werden in 1988 overgenomen door de Bijenkorf, die de aandelen vervolgens aanbood aan AMRO, Postbank en VSB. Het jaar daarop kocht Vesabo (VSB) vijftig procent van Bijkofin.

Eind 1989/begin 1990 telde de Bijenkorf ruim 250.000 hoofdrekeninghouders; samen met de nevenrekeninghouders (zoals gezinsleden en huisgenoten) betekende dit dat zo’n 500.000 Nederlanders zich met het warenhuis verbonden voelden. Hun band met de Bijenkorf bleek duidelijk uit de openhartigheid waarmee zij met onder meer de Klantenaministratie van Bijkofin communiceerden: hele familieverhalen worden gedeeld van echtscheidingen tot ruzies met kinderen, die dan ook niet meer op de kaart mogen kopen. Of de bekentenis van een klant die van zijn vriendin een pak van 600 gulden cadeau kreeg, betaald met haar vasteklantkaart. Hij belde op om te zeggen dat de verkering uit was en dat hij het pak zelf wilde betalen.

Vaste Klantenmailing, 1998.

Vaste Klantenmailing, 1999.