Wat was de Strategische Heroriëntatie in essentie?

Presentatie van Bosse Sandqvist uit 1980.

Kort gezegd: een fundamentele bezinning op de commerciële koers van het bedrijf, gevolgd door het intensieve besluitvormingsproces naar een even grondige vernieuwing, en tenslotte de implementatie daarvan.


De besluitvorming en implementatie betroffen de [her]definiëring van de missie [raison d’être] van de onderneming, de positionering, de marketingmix [assortiment, leveranciers, prijsbeleid, verkoopmix, promotie, fysieke distributie, vestigingsplaats] en de organisatie-ontwikkeling [inclusief ondersteunende systemen en uiteraard de cultuur]. De implementatie werd spoedig opgevolgd door evaluaties met bijsturingen en perfectioneringen.

De Strategische Heroriëntatie van de Bijenkorf heeft zich grofweg afgespeeld in de periode 1976 – 1985, met als scherpere begrenzingen de start van een nieuw directieteam o.l.v. Ivar Samrén met Bosse Sandqvist als directeur Marketing & Inkoop en Herman Coster als directeur Operations in januari 1976 en het vertrek van Sandqvist in 1982 en van Samrén in oktober 1984 – Coster was reeds eerder vertrokken in 1979.

"The marketplace for good looking and good living"

Het is een cruciale fase geweest in het bestaan van de Bijenkorf. Cruciaal omdat het een dermate ingrijpend veranderingsproces is geweest dat het tot de ondergang van het bedrijf had kunnen leiden; een ondergang die begin jaren ’80 heel dichtbij is geweest, omdat de holding KBB tegelijkertijd een ontwikkeling van haar financiële positie meemaakte die in negatieve zin versterkend werkte. Maar ook cruciaal omdat de Strategische Heroriëntatie tot succes heeft geleid. Het was een tijd waarin een nieuw elan, een hernieuwd zelfbewustzijn en vertrouwen in de toekomst ontstond.


De Strategische Heroriëntatie betekende dus een renovatie op alle fronten van de commerciële en organisatorische bedrijfsvoering – maar het betekende niet dat er een “Nieuwe Bijenkorf” ontstond; eigenlijk veranderde zij niet, maar werd “meer zichzelf” – of: “weer zichzelf”.

Momenteel [2020] is de Bijenkorf een van de best renderende warenhuizen van Europa.