Store image

Affiche bij de introductie van het nieuwe logo, 1960.

Na de opening van de Bijenkorf Rotterdam, maakte Lederman een notitie waarin hij zijn visie gaf op het begrip store image. Hiermee gaf hij de aanzet tot een fundamentelere manier van nadenken over de identiteit en huisstijl van de Bijenkorf. Door het research- bureau van de Bijenkorf werd het begrip store image als volgt omschreven:

Het specifieke karakter van een zaak – het firmabeeld - het geheel van gevoels- en gedachtenassociaties die met een bepaalde zaak verweven waren. De sfeer of persoonlijkheid van een bedrijf. Lederman vatte het kort samen in de slagzin: De Bijenkorf heeft 't.

Waarmee hij maar wilde zeggen: De Bijenkorf is uniek!


Het geheel van gevoels- en gedachtenassociaties zit in de slogan "De Bijenkorf heeft 't" zei Martin Lederman

Dit image kon slechts gevormd worden door het streven naar een maatschappelijk doel. Voor de Bijenkorf werd dit doel in die tijd – het was 1959 – door Martin Lederman omschreven als:

De Bijenkorf is het grootste warenhuis in Nederland en richt zich met zijn goederen en diensten voornamelijk tot de middenklasse. Als distributievorm onderscheidt de Bijenkorf zich van overige Nederlandse detailhandelszaken door een - in gebouwen, outillage, assortiment, goederenpresentatie, verkoophandeling en diensten tot uiting komende - bewuste vooruitstrevendheid (echter geen extravagantie), gericht op een kwantitatieve vermeerdering van de behoeften en een kwalitatieve verbetering van de behoefte bevrediging van de klanten.


We zouden kunnen stellen dat er sprake is van een interdependent proces, waarbij wij de goederen en diensten van de Bijenkorf kunnen vergelijken met die van grondstoffen, welke, hoewel wellicht onherkenbaar, het eindproduct van de store-image opleveren.

Deze kwalificatie van een onderscheidend store-image zou de opstap worden naar een nog belangrijkere vernieuwing: die van een compleet nieuw logo, waarvoor Josef Müller Brockmann in 1953 een aanzet had gegeven.


Affiche uit 1969. Het logo was ontworpen door Josef Müller-Brockmann.

Foto Josef Müller-Brockmann uit zijn boek “Ein Pionier der Schweizer Grafik”.