Imago

Dagblad advertentie uit 1973. Tekening van de Zwitser Urs Schmidt.


Het imago van een bedrijf als de Bijenkorf werd aanvankelijk dus vooral bepaald door zichtbare factoren: etalages, goederenpresentaties in de winkel en dagbladadvertenties. Maar ook via radio en later de televisie deed de Bijenkorf van zich spreken. Nog weer later komen daar de verschillende catalogi bij. Vanaf 1979 waren het Bij journaal en regelmatige klantenmailings belangrijke communicatiekanalen, in de 21ste eeuw gevolgd door e-commerce en de sociale media.


Het imago van de Bijenkorf wordt bepaald door vele zichtbare factoren zoals, etalages, goederenpresentaties, advertenties, catalogi enz.

Affiche ontwerp Theo Stradmann, mei 1962.

Pakpapier ontworpen door Maurits Esher in 1933