Het logo in de praktijk.

De klantenmailing voor de boekenkorf, maart 1967.


De klantenmailing voor de boekenkorf, december 1964.


De ingebruikname van het nieuwe logo betekende de start van een consequent doorgevoerde huisstijl. Het logo werd zichtbaar op de gevels van de Bijenkorven, in de etalages en op alle papieren uitingen, zoals correspondentie, businesskaartjes, advertenties, affiches, product- en geschenkverpakkingen en draagzakken.

Het nieuwe logo was echter nog niet verbonden met de naam de Bijenkorf. Het was een los logo, van een zuivere zeshoek was nog geen sprake, zoals ook in de schetsen van Müller-Brockman te zien is.

Begin jaren zestig werd het bureau Total Design benaderd om de vormgeving van al het drukwerk te verzorgen, zowel van het Bijenkorf Bulletin, als de Boeken- en Platenkorf, maar ook van het personeelsblad BIJenKorf. Ook bedachten zij het grid voor de prijskaarten en de signing in de winkel. Zij gebruikten voor alles het lettertype Helvetica, dat de Bijenkorf meteen als huisletter adopteerde. Vanuit Total Design was Ben Bos verantwoordelijk voor de consequente toepassing van de vormgeving. Zijn uitgangspunt was: het typografische beeld moest aansluiten bij het hoofdthema Inspiratie en het subthema Balans.