Nawoord

Affiche Benno Premsela 1950

Een ijzersterke traditie in goede vormgeving is een belangrijk kenmerk van de Bijenkorf. Het oorspronkelijk aan de Nieuwendijk gevestigde ‘Magazijn De Bijenkorf’ maakte uitsluitend reclame voor de jaarlijkse thema-uitverkopen via advertenties in (joodse) kranten en handelsbladen in Amsterdam. Na de opening van het nieuwe warenhuis aan het Damrak in 1914 begon de Bijenkorf in de etalages en bij winkelpresentaties gebruik te maken van affiches.


Voor de vormgeving daarvan werden sindsdien bekende ontwerpers als Theo Stradmann, Anthon Beeke, Otto Treumann en Benno Premsela uitgenodigd.

De affiches geven niet alleen een goed beeld van de geschiedenis van de Bijenkorf, maar ook van de ontwikkelingen in de grafische vormgeving gedurende de twintigste en eerste decennia van de eenentwintigste eeuw.

In alle tijdsgewrichten inviteerde de Bijenkorf vooraanstaande kunstenaars en fotografen.

In 1914 was het gebruik van het affiche nog sterk verbonden met de etalages. Vanaf de jaren dertig werd de inhoud van de affiches bepaald door de evenementen en de commerciële seizoensthema’s. Na de Tweede Wereldoorlog dienden affiches ook ter ondersteuning van de producten, seizoenthema's en speciale verkoopacties, terwijl in de jaren zeventig vooral de landenacties, naast de seizoensthema's de inhoud van de affiches bepaalden. Vanaf 1979 ontstond de koppeling van het affiche met de voorpagina’s van de Bij Journaals, ruim tien jaar later vormden de lifestyle thema’s zoals die in de Bij magazines werden gepresenteerd, ook de inhoud van de affiches.

In de eenentwintigste eeuw ging de Bijenkorf afficheruimte in de gevelramen “verkopen” aan merken en tax-free organisaties.

De grootste verandering wat betreft het uiterlijk van de affiches is die van grafische vormgeving naar creatieve fotografie in de jaren negentig. Zonder enige twijfel hebben de affiches door de jaren heen een belangrijke bijdrage geleverd aan het imago van de Bijenkorf als vernieuwende en inspirerende warenhuis.