De eerste BIJ

Affiche van de eerste Bij journaal van februari 1979.

Over het concept van een eigen Bijenkorftijdschrift is lang nagedacht. Het zou geen echt magazine moeten worden - het uitgeverschap viel immers buiten de doelstelling en budgettaire mogelijkheden – maar ook niet de zoveelste catalogus.

Eerder iets ertussenin, al snel omschreven als magalogue. De art director Nico Hey, mede-oprichter van het bekende bureau FHV, kreeg opdracht een stramien te ontwerpen voor het tweewekelijks te verschijnen blad. Er werd een klein redactie- en productieteam benoemd (gecoördineerd door Merel Laseur) en een begroting opgesteld, een drukker werd geselecteerd en tenslotte een verspreidingsbureau.


Gekozen werd voor de naam BIJ journaal als korte, krachtige verwijzing naar het warenhuis en vanwege de associatie met het feilloze gevoel voor de nieuwste trends.

Het eerste nummer verscheen in februari 1979 in een oplage van 700.000 exemplaren, een aantal dat alleen de grootste magazines konden evenaren.

BIJ werd verspreid in gebieden rond de vestigingsplaats van de filialen, in wijken waarvan het bewonersprofiel aansloot bij dat van de Bijenkorfklanten.


Het Bij journaal vanaf 1979 ging ook de sfeer en fotografie van de affiches bepalen.

Affiche zomervrouw van mei 1979.

Mode affiche najaar 1985.