Wat is een bedrijfscultuur

De Bijenkorf aan de Nieuwendijk in Amsterdam, 1890.

Een ‘bedrijfscultuur’ is lastig te duiden. Het betreft een patroon van waarden, doeleinden, normen, gedrag, rituelen, verwachtingen e.d. van de leiding en de werknemers die voor het functioneren van de organisatie van belang zijn. De bedrijfscultuur van de Bijenkorf laat zich op verschillende niveaus duiden; en het meest zichtbare, het meest tastbare zijn de dingen die direct waarneembaar zijn voor het publiek: de assortimenten, de [verkoop]service, het restaurant, de goederenpresentatie, ambiance, reclame & promoties, etalages, architectuur van de gebouwen, etc. etc. tot en met de posters en het verpakkingsmateriaal.

Een ‘bedrijfscultuur’ is lastig te duiden. Het betreft een patroon van waarden, doeleinden, normen, gedrag, rituelen, verwachtingen e.d. van de leiding en de werknemers die voor het functioneren van de organisatie van belang zijn.

Vervolgens laat het zich duiden door de manier waarop mensen in het bedrijf met elkaar omgaan, hoe ze zich in de organisatie voelen, wie de rolmodellen, de ‘helden’ zijn waaraan men zich kan spiegelen. Op het diepste niveau gaat het over de overtuigingen die de basis vormen van alles dat wordt gecreëerd.


Een ‘cultuur’ ontstaat niet van vandaag op morgen en is het resultaat van een evolutieproces dat de organisatie doormaakt en vindt zijn oorsprong in de soort winkelformule die de [joodse] oprichters van het bedrijf voor ogen stond. En de waarden en normen die zij hebben gehanteerd, de fundamenten in hun [zaken]leven waarin zij geloofden.

Simon Philip Goudsmit de grondelgger van de Bijenkorf in 1889.

Arthur Isaac 1924, de nieuwe vennoot na het overlijden van S.P. Goudsmit in 1889.