Zaakwaarnemers van de Sint

Voorpagina van BijenKorf, november 1986.

Sints zaakwaarnemer in het filiaal Den Haag was destijds (1986) Kees van den Broek, die vrijwel zijn hele werkzame leven bij de Bijenkorf in dienst was geweest. Begonnen op de calculatie-afdeling verhuisde hij naar het facturenbureau om zich tenslotte als verkoper op de woonafdelingen en het O.R.-bureau onmisbaar te maken. Als Sinterklaas hechtte hij zeer aan een stijlvol optreden en een tot in de puntjes verzorgd uiterlijk, waar zelfs een katholiek geestelijke niets op aan te merken kon hebben. Hij stond erom bekend heel aandachtig naar de kinderverhalen te luisteren en iedere bezoeker met de wijsheid van de ware zielenherder te benaderen. Zijn collega in Rotterdam, Wil den Hartogh, was ruim 31 jaar werkzaam in Rotterdam en tot aan zijn pensionering actief als hulpsinterklaas

Tot op de dag van vandaag is de goedheiligman in de Bijenkorf geliefd bij jong en oud.

Ook hij vervulde zijn heilige taak met veel plezier en en had altijd een positief woord voor ouders en kinderen. Zelden zat hij om een antwoord verlegen, zelfs niet op de vaak gestelde vraag: “Sinterklaas, u had vanochtend op school een heel ander pak aan hoe kan dat?” “Nou dat zit zo”, zei hij dan, “het regende heel hard en ik was zo nat geworden dat ik bij aankomst in de Bijenkorf een ander pak aan moest trekken.


”Tot op de dag van vandaag is de goedheiligman in de Bijenkorf geliefd bij jong en oud, alleen zit hij niet meer op zijn mooie zetel in de lichthal, maar op de kinderafdeling op de derde etage.