Discussie rondom Zwarte Piet

De gouden piet, 2016.

Eind 2013 werd er door tegenstanders van Zwarte Piet een felle discussie gestart over de in hun ogen respectloze houding van de Nederlanders tegenover hun donkergekleurde medemens. De gemeente Amsterdam ontving begin november 2014 een twintigtal bezwaarschriften tegen de vergunning voor de intocht van Sinterklaas met zijn zwarte knechten in Amsterdam. Toen de bezwaren allemaal ongegrond waren verklaard, spanden de actievoerders, onder leiding van de kunstenaar Quinsiy Gario, een kort geding aan. Zonder het gewenste resultaat, want ook de voorzieningenrechter hield de vergunning in stand, waarop een bodemprocedure volgde. Later ging de gemeente zelfs naar de Raad van State, die uiteindelijk geen oordeel velde, al hoefde de gemeente de vergunning niet opnieuw aan te vragen. De inmiddels losgebrande brede maatschappelijke discussie had wel tot gevolg dat ook de Bijenkorf in 2016 overging tot aanpassingen van de klimpieten. Zij kregen een gouden gezicht omdat dat beter paste bij de Premium Service Strategie van de Bijenkorf.