Bekende Nederlanders

Bij journaal van november 1983.

De Sinterklaasvieringen in de Bijenkorf kregen al eind jaren veertig extra cachet door de medewerking van een aantal bekende Nederlanders. Jan Willem Holsbergen herinnerde zich later nog hoe beeldhouwer Carel Kneulman ooit de rol van Sinterklaas speelde en Cobra-schilder Constant Nieuwenhuys die van Zwarte Piet. Dichter Gerrit Kouwenaar hielp de klanten met het maken van rijmpjes en deed dat volgens Holsbergen nauwgezet: "Hij kweet zich zeer gewetensvol van zijn taak en met een overweldigend succes. Je zag zijn klanten de Sinterklaasverzen lezen, geamuseerd of met ontroering in de ogen." Een andere Sinterklaasdichter was student en Propria Cures-redacteur Aad Nuis, die eind jaren vijftig zijn poëtische gaven in dienst van de Bijenkorf stelde. Hij keek er in Het Parool van 2 december 1982 op terug en herinnerde zich toen het meerlettergrepig rijm "Het is toch fijn die bisschopswijn" als één van de betere vondsten.