Sint Nicolaas ABC

Wat U echt moet weten als chef in 1960.

Wat iedere afdelingschef van deze Sint Nicolaas Actie moet weten, was in 1960 de kop boven een uitgebreide personeelsinstructie. Daarin werd nauwgezet beschreven hoe de Bijenkorf dat jaar zou worden omgebouwd tot het hoofdkwartier van de Sint. Dat moest in tien dagen voor elkaar zijn, maar sneller mocht ook. De 'verbouwing' zou in oktober beginnen en iedereen had een duidelijke taak. Ook werd alvast aangekondigd dat de zaterdag 4 december verplicht zou worden overgewerkt om alles weer af te breken. Toen al zat de Kerstman Sinterklaas op de hielen...


"U wordt omringd door honderden collega's in talrijke afdelingen. Allen tezaam vormt u naar buiten 1 eenheid: DE BIJENKORF." aldus de directie

Hoe het personeel zich diende voor te bereiden op de Sinterklaascampagne werd in de jaren zestig beschreven in een jaarlijks uitgegeven handzaam boekje, het Sint Nicolaas-ABC. Daarin werd eenieder voorgehouden dat het zwaar zou worden en dat de routine voor sommigen misschien op onaangename wijze onderbroken zou worden, máár - zo meldde het ABC: “U wordt omringd door honderden collega's in talrijke afdelingen. Allen tezaam vormt u naar buiten 1 eenheid: DE BIJENKORF."


De inhoud van het ABC instructieboekje, 1960.

Brief aan personeel van de directie in 1960.