De aanbevelingen

Samenvatting van de conclusies van het cultuuronderzoek van 1995.

De organisatie kampte met een centraal dilemma: het vinden van de juiste balans tussen creativiteit en discipline. Drie andere dilemma's betroffen de onderlinge samenwerking, de controle van de werkzaamheden en doelstellingen, en de besluitvorming. Tot slot was ook het personeelsbeleid een punt van aandacht.


Zie onder aan de pagina een leesbaardere versie.

In 1995 kampte de organisatie met een centraal dilemma: het vinden van de juiste balans tussen creativiteit en discipline.

Geadviseerd werd om de interne formele communicatie te versterken. Dat kon op verschillende manieren gebeuren, maar vooral door voorbeeldgedrag van de leidinggevenden en een maandelijkse informatiebijeenkomst per bedrijfsonderdeel, voor alle medewerkers. Om de overheersende invloed van de inkoop te verminderen diende de samenwerking tussen inkoop, verkoop en logistiek verbeterd te worden en moesten deeltaken worden overgeheveld. Vooral van de leidinggevenden werd een betere controle op de werkzaamheden en doelstellingen verwacht, terwijl bij de besluitvorming verbetering van de slagvaardigheid extra aandacht verdiende.Daarbij hoorde ook een zakelijker houding wat betreft de uitvoering van de genomen besluiten, met een duidelijke sanctionering wanneer men zich niet aan de afspraken hield. De organisatie zou meer als een keten beschouwd moeten worden. Daartoe dienden de taken en verantwoordelijkheden van een ieder in de keten tot in detail te worden beschreven, zodat volstrekt helder werd wie waarvoor verantwoordelijk en aansprakelijk was.

Beleidsplan van februari 1998 in BijenKorf.

Kopie van de klok in de lichthal Amsterdam.

Samenvatting van de conclusies van het cultuuronderzoek van 1995.