Textielschaarste

Modefolder 1943 voor klanten.

In de tweede helft van 1943 begon het goederengebrek op de textielafdelingen nijpend te worden. Dit noopte het distributieapparaat tot nog drastischer ingrijpen. Op 12 juni 1943 nam Distex ( Rijksbureau voor de distributie van textielproducten) de distributie van textiel volledig in eigen handen en mocht de industrie ├▒og slechts op aanwijzing van Distex aan de handel leveren. Op 15 november 1943 werd de distributie volledig stilgelegd; vanaf dat moment waren textielproducten alleen nog met een speciale vergunning verkrijgbaar

Op 15 november 1943 werd de distributie volledig stilgelegd; vanaf dat moment waren textielproducten alleen nog met een speciale vergunning verkrijgbaar

Vlak voor de invoering van het totale verbod hadden de winkels nog eenmaal grote hoeveelheden textiel ingekocht, waardoor er in oktober en november een grootschalige textielverkoop kon worden gehouden. Ook de Bijenkorf deed daaraan mee. Volgens de de heer Hoefsloot, op dat moment tijdelijk vervanger van Heinz Littaur als directeur in Rotterdam, werd er in die twee maanden met textiel gesmeten.

Om 9.45 uur 's morgens had zich voor de Bijenkorf in Amsterdam al een enorme rij begerige klanten verzameld. Mede als gevolg van deze opleving behaalde de Bijenkorf in 1943 een hogere omzet dan in 1942, wat echter niet kon verhinderen dat het aandeel van de textielomzet bleef dalen. Om in 1944 een dramatisch dieptepunt te bereiken.

Modefolder, oktober 1938.

Modefolder, oktober 1938.