Terug op het oude nest

Foto Bijenkorf Amsterdam met een geste richting de bevrijders van Nederland 1945.

Tegen het einde van 1945 bestond de directie weer uit vier leden: Alfred Goudsmit, Frits Isaac, Gerrit van der Wal en Engelbert Wolsheimer. Op de belangrijke posten direct onder directie waren niet alleen Hans en Hugo Isaac teruggekeerd, maar ook Heinz Littaur, die samen met Jett Kerkhoff, de directie van de Haagse Bijenkorf op zich zou nemen. Jett Kerkhoff was, wegens bijzondere verdiensten tijdens de oorlogsjaren en haar hardnekkig verzet tegen de Duitsers, door Frits Isaac tot lid van de filiaaldirectie benoemd.


Ondanks alle inspanningen waren de resultaten over 1945 desastreus te noemen. De omzetten daalden even dramatisch als de kosten stegen. Ook de goederenschaarste zou nog zeker het hele bevrijdingsjaar voortduren. Om het positieve imago van de Bijenkorf in ere te herstellen werd een aantal spraakmakende exposities georganiseerd, zoals de legendarische tentoonstelling Vleugels der Victorie, majestueus geopend door Koningin Wilhelmina.

Via het opgerichte Nederlands Beheersinstituut konden de eigendomspapieren bij de oorspronkelijke eigenaren worden teruggebracht. Dat gebeurde ook met de Bijenkorf aandelen in 1952.

Bleef nog het probleem van het aandelenpakket.

In september 1944 was door de Nederlandse regering in ballingschap een belangrijk besluit genomen betreffende het vermogensrecht. Dit gaf rechtsherstel aan de eigenaren van vermogenspapieren in de vorm van aandelen en prioriteitsaandelen. Via het opgerichte Nederlands Beheersinstituut konden de eigendomspapieren bij de oorspronkelijke eigenaren worden teruggebracht. Omdat het vermogen in handen was van de Duitse aandeelhouders Riensch & Held en Kötter, werd voor de Bijenkorf door het Beheersinstituut Mr. Verdam, de jurist van de Bijenkorf, als beheerder aangesteld. Hetzelfde is gebeurd met de prioriteitsaandelen van de families Goudsmit en Isaac: ook zij kregen al hun prioriteitsaandelen weer in bezit. Nadat in 1952 deze overdrachten door terugkoop van de aandelen hadden plaatsgevonden, waren de families weer de trotse eigenaren van hun dierbare bedrijf.

Op 19 maart 1959 werd in een gentlemen’s agreement de beperkte invloed van de families bij de samenstelling van de raad van commissarissen en de leiding van de Bijenkorf vastgelegd. De vennootschap onder firma Bijko-Priora heeft tot en met het boekjaar 1961 nog een jaarverslag uitgegeven. Op een later moment begin jaren zeventig, zijn de prioriteitsaandelen om niet aan het management van het KBB concern geschonken. In juni 1973 werd in een speciaal memorandum de rechtskracht van deze gentlemen’s agreement opgeheven met goedvinden van de nog overgebleven nazaten Simon Goudsmit (zoon van Alfred Goudsmit) en Arthur Isaac (de zoon van Frits Isaac). Na de meest dramatische periode in de geschiedenis van de Bijenkorf waren de bestuurders terug op het gehavende nest en ging Nederlands oudste warenhuis met herwonnen energie een nieuwe toekomst tegemoet.


Nieuwjaarswens van Alfred Goudsmit van 31 december 1946 in BijenKorf.

Muursculptuur in de Bijenkorf Rotterdam ter nagedachtenis aan de gesneuvelde landgenoten tijdens de WO II oorlog.