Prijspolitiek

Verweer overtreding prijsbeheersingsvoorschriften, 1941.

De Bijenkorf hield consequent vast aan de richtlijn dat de voorschriften betreffende de verkoopprijzen stipt gevolgd moesten worden. Volgens Hans Isaac was dit beleid noodzakelijk omdat, de Bijenkorf op dit punt kwetsbaarder was dan veel andere speciaalzaken. Prijsbeheersing was volgens de directie een onderwerp waarbij oude tegenstellingen tussen groot- en kleinwinkelbedrijf weer konden oplaaien. Overtreding van prijsvoorschriften zou de Bijenkorf veel negatieve publiciteit kunnen opleveren. In de prijsbeschikkingen van Hirschfeld was bepaald dat detailhandelaren de verkoopprijzen mochten verhogen indien de fabrikant op de factuur de stijging van de kostprijs had aangegeven.

De Bijenkorf hield consequent vast aan de richtlijn dat de voorschriften betreffende de verkoopprijzen stipt gevolgd moesten worden. Aldus Arthur Isaac

Toch werd in 1941 tegen de Bijenkorf in Amsterdam een tuchtrechtelijke procedure aangespannen omdat de inspecteur overtredingen op het gebied van prijsbeheersing had geconstateerd. De directie beschouwde deze zaak als principieel en verweerde zich, bij monde van Gerrit van der Wal, Frankenthal en Mr. Verdam, tegen de constateringen in het rapport.


De daarin genoemde 0,2 procent aan artikelen waarbij sprake was van een overtreding, berekend op een aantal van 700.000 facturen, zou verwaarloosbaar zijn. Van der Wal verzocht de inspecteur om een boete van vijfhonderd gulden op te leggen, om zo in hoger beroep te kunnen gaan. Maar de inspecteur seponeerde de zaak en daarmee was de kous af.

Verslag inspecteur van de prijsbeheersing 13 augustus 1941.

KBB deel 929.1.5.252 uit Stadsarchief.

Verslag inspecteur van de prijsbeheersing 13 augustus 1941.

KBB deel 929.1.5.252 uit Stadsarchief.