De verkoop van de Bijenkorf

Recapitulatie van aanmeldingsgegevens van de Bijenkorf, 25 januari 1943.

In april 1942 vertrok Brandt als Verwalter. Hij werd opgevolgd door de accountant Willy Minz, afkomstig van de Niederländische Aktien Gesellschaft, een instelling die de waarde van de te vervreemden joodse bedrijven moest vaststellen. Minz had tot taak de prijs te bepalen waarvoor de Bijenkorf verkocht zou moeten worden. De mogelijkheid om de Bijenkorf onder Duitse controle te brengen werd vergemakkelijkt door het bestaan van prioriteitsaandelen in de Bijko-Priora-onderneming. De Duitsers verklaarden de overdracht van die aandelen aan Bijko-Priora door de oorspronkelijke eigenaren als ongeldig. Na afkondiging van de 'Verordening betreffende de behandeling van het joodse geldelijke vermogen' in augustus 1941, waren de Joodse aandeelhouders verplicht hun Bijenkorf-aandelen bij de Duitse bank Lippmann-Rosenthal in te leveren.

Op 19 oktober 1943 gaf de "Wirtschaftsprüfstelle" opdracht het aandelen-pakket van de Bijenkorf te verdelen onder twee kopers: de handelsfirma Riensch & Held uit Hamburg en de Duitse zakenman Fritz Kötter.

Alle aandelen die voor de oorlog de working majority gevormd hadden, kwamen zo bij deze bank terecht, waar ze op een koper lagen te wachten. Gegadigden voor het bedrijf waren er genoeg. Naast een aantal Nederlandse belangstellenden was er ook nu weer de Dresdner Bank, die al eerder, tijdens de oprichting van Bijko-Priora,, belangstelling voor de Bijenkorf getoond had. Toch zou het nog twee jaren duren voordat de Bijenkorf verkocht werd, een bewijs van de zorgvuldigheid waarmee de Duitsers te werk gingen.

Op 19 oktober 1943 gaf de Wirtschaftsprüfstelle opdracht aan Lippmann-Rosenthal de Bijenkorfaandelen uit te leveren. Het aandelenpakket werd verdeeld onder twee kopers: de handelsfirma Riensch & Held uit Hamburg en de Duitse zakenman Fritz Kötter. Omdat zij de meerderheid van de prioriteitsaandelen verworven hadden, konden zij samen de controle over het bedrijf overnemen.

Recapitulatie van aandelen register bij Lippmann, Rosenthal 2 september 1944.

Etalage Rotterdam, er is altijd meer dan men denkt, 1942.