Martin Lederman en de moderne kunst

Affiche van de tentoonstelling “Vleugels der Victorie” in 1945 in de Bijenkorf Amsterdam.

Dankzij de bemoeienis van de Duitse reclamedeskundige Martin Lederman in 1931 werd de attentiewaarde van opvallende winkelpresentaties ingezien. Zo organiseerde de Bijenkorf begin 1936 op de meubelafdeling een expositie van werk van de Finse vormgever Alvar Aalto, nog voor deze op de Parijse Wereldtentoonstelling in 1937 internationale roem zou oogsten met zijn paviljoen met golvende wanden.In de filosofie van Lederman kon de Bijenkorf zich met dergelijke projecten, waarbij met kunstenaars werd samengewerkt, sterker profileren.

Tijdens de Tweede Wereld Oorlog kon er van samenwerking met kunstenaars geen sprake zijn. Met zijn joodse achtergrond kon de Bijenkorf weinig meer doen dan als bedrijf proberen te overleven en de Duitse invloed zo beperkt mogelijk te houden. Wel vond er nog een drietal beroemde tentoonstellingen plaats: over Luchtbescherming in 1943, Zelfbescherming in 1944 en Vleugels der Victorie in 1945. Deze laatste expositie werd door koningin Wilhelmina met een bezoek vereerd.


Dankzij de bemoeienis van de Duitse reclamedeskundige Martin Lederman in 1931 werd de attentiewaarde van opvallende winkelpresentaties en exposities ingezien.

Affiche van de tentoonstelling Zelfbescherming in de Bijenkorf Amsterdam in 1944.

Affiche tentoonstelling Luchtbescherming in 1943.