Kunst van eigen medewerkers

Foto van een van de schilderijen van Eddy Masséus uit een privé- collectie.

In 1949 kwam Eddy Masséus als assistent van de filiaaldirecteur in dienst van de Bijenkorf Amsterdam. Meteen al de eerste dag moest hij invallen voor de chef van de Technische Dienst, een functie die hij een half jaar vervulde. Toen directeur Gerrit van der Wal in 1953 besloot de interieurvernieuwingen te centraliseren, vroeg hij Masséus naar de Centrale (het hoofdkantoor van de Bijenkorf) te komen. Daar werd hij voorlopig ondergebracht in het Research Bureau, dat later als Bureau Inrichting verzelfstandigd werd. Deze nieuwe afdeling was verantwoordelijk voor de grote verbouwingen in de jaren zestig, zoals de vernieuwing van de complete eerste etage van filiaal Amsterdam en de inrichting van alle etages van het nieuwe filiaal Eindhoven in de jaren 1967, 1968 en 1969. Dit gebeurde in samenwerking met de Amerikaanse inrichtingsspecialist Harold Barnett.

In zijn vrije uren wijdde Masséus zich vol overgave aan de schilderkunst.

In zijn vrije uren wijdde Masséus zich vol overgave aan de schilderkunst. Niet dat hij zijn werk bij de Bijenkorf niet heel serieus nam – hij werd om zijn deskundigheid hogelijk gewaardeerd – maar het schilderen had hij nodig om zijn creativiteit te stimuleren die hij weer gebruikte in het Bureau Inrichting. Al in het begin van zijn loopbaan bij de Bijenkorf nam hij met zestig collega-schilders deel aan een door de KLM uitgeschreven schilderswedstrijd. Ieder van hen moest drie schilderijen maken. Uit die 180 werken werden er 21 gekozen, waaronder twee van Masséus, die ook werden opgenomen in een tentoonstelling van de KLM die de hele wereld over ging.

Vier jaar later werd zijn werk bekroond met de Jacob Maris prijs.

Jan Mulder, in die tijd een gewaardeerde collega van Masséus, was zeer gecharmeerd van diens schilderkunst. Jan en zijn vrouw Carien van der Laan waren enthousiaste verzamelaars van moderne kunst en kochten drie werken van hem. Hieronder staan ze weergegeven.


Foto van een van de schilderijen van Eddy Masséus

Pagina uit BijenKorf van 1969 met reportage over Eddy Masséus uit privé collectie van een oud Bijenkorver

Foto van een van de schilderijen van Eddy Masséus uit de privécolletie van een oud Bijenkorver