Intensievere samenwerking

Hans Mestrom de projectleider van het distributie project in de Bijenkorf, 1992.

Begin jaren negentig was de directie van oordeel dat het tijd werd voor een grondige herziening van de ondersteunende processen, met name alle logistieke en IT processen. In de tachtiger jaren was de aandacht vooral geconcentreerd geweest op overleven en het verbeteren van kennis en kunde bij het verkopen. Pas nadat alle commerciƫle concepten vernieuwd waren en de winkelinrichting compleet was vervangen, kon aan de logistieke vernieuwing worden begonnen. Er werden voor deze majeure vernieuwing van de logistieke systemen , die nog dateerden uit de jaren zeventig nieuwe mensen van buiten de organisatie aangetrokken, Marc de Meester als Hoofd IT en Hans Mestrom als Hoofd fysieke distributie. Aangezien het hier niet uitsluitend om technische verbeteringen ging, maar ook de functie van veel mensen zou raken, was de inbreng van de gebruikers van essentieel belang. Om een breed draagvlak te creƫren en optimaal gebruik te maken van de beschikbare kennis in de organisatie, hebben medewerkers uit zowel in- als verkoop en andere service- diensten hun steentje bijgedragen aan de vernieuwing van de ondersteunende goederenprocessen.